Hulku kundër Thorit Dubluar ne shqip

                      Shiko Filmin Ne Serverin 2&3 Nese Severi i Pare nuk Puno
  

Përshkrim i shkurter

 Dy histori që përmbajnë anti-hero të Marvel-it The Incredible Hulk dhe takimet e tij me X-Man Wolverine dhe perëndinë e njohur si Thor

0 Comments