Fantastikët 2 (Incredibles 2) Dubluar në Shqip

                      Shiko Filmin Ne Serverin 2&3 Nese Severi i Pare nuk Puno
  

Përshkrim i shkurter

 Familja e Heroit Incredibles merr përsipër një mision të ri, i cili përfshin një ndryshim në rolet e familjes: Bob Parr (Z. Incredible) duhet të menaxhojë shtëpinë ndërsa gruaja e tij Helen (Elastigirl) del për të shpëtuar botën.

0 Comments